arnout orelio v5

 
 
 

Meldpunt 'Verspilling in de Zorg'

Meldpunt 'Verspilling in de Zorg'

"De overheid pakt verspilling in de zorg aan. ...... Het Meldpunt Verspilling in de Zorg is de kern van deze aanpak." Klinkt als een heel goed idee. De aanpak kan echter makkelijk zelf tot verspilling leiden. Wat is er nodig om succesvol verspillingen te elimineren?

1. het doel voor ogen houden. Het doel (van de zorg) is namelijk niet de verspilling aanpakken. Het doel is waarde toevoegen voor patiënten en cliënten door met compassie, de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste locatie, op de juiste manier, zonder ballast en tegen minimale kosten te leveren.

2. Een definitie van verspilling: alle activiteit, tijd, energie, middelen die niet direct aan bovenstaande doelstelling bijdragen (maw alle niet waarde toevoegende activiteiten). Denk hierbij aan overproductie (teveel of te vroeg produceren) fouten, transport, voorraad, wachten, beweging, overbewerking. Deze definitie heeft twee belangrijke consequenties:
=> we zijn pas klaar met het aanpakken van verspillingen wanneer de zorg perfect is (nooit?). We zullen dus continu moeten verbeteren: iedereen, elke dag, overal
=> verspillingen zijn eigenlijk symptomen van een 'ziek' proces. En dus alleen aan te pakken als we het proces en haar context kennen.

3. De verspilling kunnen zien. Problemen (en dus ook verspillingen) kun je pas oplossen als ze zichtbaar zijn. We zullen de zorgprofessionals dus moeten leren om verspillingen te zien, inclusief het proces waarin ze optreden en haar context (zie 2). Dit gaat het beste daar waar en op het moment dat de verspillingen optreden. (Een meldpunt - van de overheid - voldoet aan geen van beide voorwaarden). Dit betekent direct bij waarneming van verspilling, op de werkvloer.

4. Direct een analyse starten (als de verspilling nog vers is) van verspilling, proces en context om de bronoorzaken te achterhalen. Hiervoor is de juiste methode nodig (net als in de wetenschap), het juiste team van betrokkenen en een procesbegeleider.

5. Maatregelen ontwikkelen en testen om de bronoorzaken weg te nemen. Alleen als de bronoorzaken zijn weggenomen zal de verspilling echt zijn geëlimineerd.

6. De succesvolle maatregelen in (visuele) standaarden vastleggen, zodanig dat op elk moment kan worden bekeken of we nog op de juiste manier werken.

7. Dit gaat het snelst als we de verspillingen direct, als ze nog 'klein zijn', en 1 voor 1 aanpakken. (Een meldpunt is per definitie een batchproces waar de meldingen zich opstapelen).

8. de zorgprofessionals ontwikkelen door ze steeds opnieuw stappen 1 t/m 7 te laten doorlopen, waardoor het steeds betere probleemoplossers worden.

Sommigen noemen dit 'lean management' en Toyota doet het al > 60 jaar ;-)


Meld je aan voor de tweedaagse training De Harada Methode

  • Wil je zelf ervaren hoe je succesvol wordt?
  • Wil je boven jezelf uitstijgen?
  • Verbeteren vanuit je hart?
  • Op zoek naar zelfsturendheid en de menselijke kant van Lean?
  • Burn-out nabij?

>>  31 mei en 1 juni 2018 tweedaagse training
>>  6 en 7 september 2018 tweedaagse training

 "De sleutel tot topprestaties is mensen laten groeien en boven zichzelf uit laten stijgen"

Arnout Orelio

Stuur reacties naar arnout@deverbeterpraktijk.nl

PS mijn column en blogs zijn geïnspireerd op mijn aankomende boek (en andersom). Als je mijn boek al wilt reserveren, om zo een persoonlijk gesigneerd exemplaar te ontvangen, ga dan naar mensenbetermaken.nl.

Over de auteur

Meer dan ooit is efficiënt werken en optimaal gebruik maken van onze beperkte capaciteit in de zorg van levensbelang. Met hard werken alleen gaan we het niet redden. Maak juist nu je werkprocessen slimmer en eenvoudiger, zodat je geen tijd en energie verspilt. Dit vraagt om leiderschap.

Daarom bied ik (medisch) leiders in de zorg een gratis online-mentorgesprek aan waarin je inspiratie en nieuwe ideeën opdoet over hoe je zelf nog beter met de uitdagingen om kunt gaan. Dit resulteert in een verbeterplan dat je zelf direct kunt uitvoeren. Lijkt je dit wat? 

Maak een afspraak op arnout-orelio.as.me, of stuur me een bericht: arnout@theleanmentor.com

Meer van elkaar leren

Alle reacties op dit blog zijn van harte welkom op arnout@theleanmentor.com

Meer lezen van Arnout?
Abonneer je op zijn blog of bestel zijn boeken op ArnoutOrelio.nl