arnout orelio v5

 
 
 

Meer personeel, alstublieft!

Meer personeel, alstublieft!

Er moeten meer mensen instromen in de verschillende zorgopleidingen, stelde het Capaciteitsorgaan begin 2020. ‘Duuuh!’, zal je hebben gedacht. Ik in ieder geval wel. 2019 stond in het teken van personeelstekorten in vrijwel alle publieke sectoren: onderwijs, politie en ook de zorg.

Hoe kan het toch dat we dat niet hebben zien aankomen? Ook het capaciteitsorgaan blijkbaar niet. Hoe komen we nu dan aan voldoende artsen en verpleegkundigen?

De verschillende delen van de zorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ - vertonen hetzelfde patroon: bezuinigingen (uit het verleden) leggen een hoge druk op zorgverleners, zonder dat patiënten er beter van worden. In paniek, uit gewoonte en zonder zicht op een alternatief, vraagt iedereen om meer geld, meer personeel en minder werkdruk.

Een gezondheidscrisis, zoals het Coronavirus, is blijkbaar nodig om ons allen het belang van ‘de zorg’ te doen inzien. ‘Binnen de (intensive care) capaciteit van onze ziekenhuizen blijven’, is zelfs een van de primaire doelstellingen van ons kabinet tijdens de corona-crisis. 

Ons collectieve streven om gezond te blijven en de waardering voor de zorgverleners die dit mogelijk maken, heeft nog een interessant effect: het maakt dat (oud)zorgverleners zich weer massaal aanmelden om te helpen, terwijl voor de corona-crisis vele zorgverleners ontevreden waren. Dit resulteerde in hoog ziekteverzuim, verloop en uitstroom.

Het is natuurlijk geweldig dat we – in tijden van crisis - zo gezamenlijk optrekken: de zorgverleners in de frontlinie en de rest van ons ‘thuis’. We noemen de zorgverleners helden en applaudisseren voor ze.

Maar, … is dit duurzaam en hebben we structureel iets veranderd?

Personeelstekort is niet het probleem?!

Als je praat over ‘personeelstekort’ (of ‘beddentekort’ of ‘materialentekort’), dan lijkt het probleem daardoor: 'te weinig capaciteit'. De oplossing is dan ook eenvoudig: meer mensen (bedden, materialen). Dit kan slechts tijdelijk en ten koste van andere budgetten en zelfs sectoren.

Hoewel begrijpelijk, gaat dit op de langere termijn niets veranderen. De mensen en het geld zijn er niet. Daarbij zal de behoefte aan bezuinigingen hierdoor (in de toekomst) toenemen en dan begint het weer van vooraf aan. Je ziet de tegengestelde belangen alweer langzaam de kop op steken nu we langere tijd in ‘intelligente lockdown’ zijn en we voorzichtig de reguliere zorg weer aan het opstarten zijn.

Wat zou er gebeuren als je het probleem anders definieert? Wat als je zou zeggen: ‘Het probleem is dat we de capaciteit(en) van mensen niet juist inzetten.’

Onderzoeken en tijdstudies tonen bijvoorbeeld aan dat verpleegkundigen slechts 30% van hun dag besteden aan directe patiëntenzorg (de overige tijd gaat op aan administratie, coördinatie, lopen, zoeken, wachten, controleren, enzovoort). Verdubbeling van de productiviteit is dus mogelijk, zonder extra personeel!

Helden in de zorg 

Een held is iemand die anders dan alle anderen een crisis tegemoet gaat en hem bezweert. Zorgverleners zijn tijdens deze gezondheidscrisis zeker onze helden. Zij treden het coronavirus tegemoet ondanks de risico's die ze lopen. Zij bedenken de strategieën die ons hier doorheen moeten helpen en voeren ze uit, terwijl wij 'de anderen' uit de weg blijven (ook een belangrijke bijdrage overigens).

Meer dan ooit is efficiënt werken en optimaal gebruik maken van onze beperkte capaciteit in zorg van levensbelang. Met hard werken alleen gaan we het niet redden. Ik las een zorgverlener de situatie beschrijven als: ‘we zijn aan het sprinten, terwijl de marathon pas net is begonnen.’ Dit is niet houdbaar. Je wilt dus niet dat de dagelijkse gang van zaken in ziekenhuizen afhangt van ‘sprinters’ en helden(gedrag). 

Niet de mensen die de 'brandjes blussen', maar zij die ze voorkomen en/ of ervan leren zijn de 'helden'. Maak juist nu je werkprocessen slimmer en eenvoudiger, zodat je geen tijd en energie verspilt.

Wees een held, zet een andere bril op en vraag je af: wat doe ik de hele dag? En is dat het juiste?

Over de auteur

Meer dan ooit is efficiënt werken en optimaal gebruik maken van onze beperkte capaciteit in de zorg van levensbelang. Met hard werken alleen gaan we het niet redden. Maak juist nu je werkprocessen slimmer en eenvoudiger, zodat je geen tijd en energie verspilt. Dit vraagt om leiderschap.

Daarom bied ik (medisch) leiders in de zorg een gratis online-mentorgesprek aan waarin je inspiratie en nieuwe ideeën opdoet over hoe je zelf nog beter met de uitdagingen om kunt gaan. Dit resulteert in een verbeterplan dat je zelf direct kunt uitvoeren. Lijkt je dit wat? 

Maak een afspraak op arnout-orelio.as.me, of stuur me een bericht: arnout@theleanmentor.com

Meer van elkaar leren

Alle reacties op dit blog zijn van harte welkom op arnout@theleanmentor.com

Meer lezen van Arnout?
Abonneer je op zijn blog of bestel zijn boeken op ArnoutOrelio.nl